Nedenfor fremtræder de generelle vilkår for tilbud samt serviceydelser med NORDIC PLANNERS. Vi opfordrer til, at de bliver grundigt læst, inden du gennemfører køb af vores service- og koordineringsydelser.

 

Tilbud
NORDIC PLANNERS fremsender et tilbud senest syv hverdage efter indledende samtale. Der vil fremgå dato for senest tilbagemelding på tilbuddet, hvor den skal accepteres indenfor tidsfristen på skrift ellers frafalder tilbuddet


Service
De service- og koordineringsydelser, der bliver solgt fra hjemmesiden, er afhængige af Modtagernes input og valg, hvorfor eventuelle fejl i Modtagernes input eller valg ikke er NORDIC PLANNERS ansvar. Modtageren kan dog altid ved henvendelse (senest 24 timer efter modtagelse af tilbud/kontrakt) til NORDIC PLANNERS, få ændret en fejlinformation.

Pris og betaling
Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og inklusiv moms. Dog er indkøb af materialer til modtagerens begivenhed eksklusiv og det samme er transportomkostninger (3,5 kr. pr. kilometer + broafgift, hvis nødvendigt. Dog ingen transportomkostninger i Odense kommune).
NORDIC PLANNERS fremsender indenfor syv hverdage en faktura efter bestillingsdato. Ved tilkøb af ekstra service - eller koordineringsydelser efter accepteret tilbud, vil der blive fremsendt endnu en faktura.
Depositummet betragtet som værende 50 % af det samlede beløb.
Beløbet skal betales indenfor 7 hverdage efter fakturafremsendelse.


Aflysning eller udskydelse
Ved aflysning af accepteret og fakturaført service- eller koordineringsydelse refunderes beløbet ikke ved koorderingsydelser, men ved engangsydelser refunderes beløbet - dog ikke depositummet. Betalingsfristen for NORDIC PLANNERS herefter er 14 hverdage efter aflysning. NORDIC PLANNERS forventer, at aflysning sker så hurtigt som muligt - aflysning er muligt op til fire måneder før begivenheden.

Ved udskyldelse af accepteret og fakturaført service- eller koordineringsydelse, kan servicen medflyttes til den nye ønskede dato såfrem datoen er ledig for NORDIC PLANNERS. Hvis ikke den er ledig for NORDIC PLANNERS gælder ovenstående betingelser for aflysning. 


Force Majeure

I tilfælde af ekstarordinære omstændigheder såsom brand, naturkatastrofer, epedimier, pandemier, ekstarordinær sygdom, restriktioner samt andre lignende forhold vil det blive kategoriseret som force majeure, og serviceydelsen refunderes ikke.


Databehandling
NORDIC PLANNERS indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til, at opfylde vores fastsatte formål.
Hvor der er indhentet persondata som almindelige kontaktoplysninger, kontooplysninger mm., opbevares disse sikkert.